frivolten logotyp

Intresseföreningen Frivolten

Intresseföreningen Frivolten c/o Granath,
Rickebo Östansjöbor 9417, 821 92 BOLLNÄS Tfn:0278-801 33

Engelska flaggan

Vad är Frivolten?

Frivolten är en opolitisk och religöst obunden, ideell förening med mål ett skapa ett eller flera lågstrålande områden för elöverkänsliga i södra Hälsingland.

I områdena skall det finnas möjlighet för permanent boende i t.ex. lägenheter och villor men även för tillfälligt boende i tält, husvagn eller campingstugor.

Ursprunget till intresseföreningen Frivolten var den EU-finansierade förstudie som Ing-Marie Granath genomförde mellan november 2003 och maj 2004.

I juni 2004 när förstudien var klar bildades intresseföreningen Frivolten ca. 200 personer (hushåll) som är intresserade av ett boende i ett lågstrålande område

 

 

 

Sälg